Detaljplanen for Gartnerikvartalet ble ikke vedtatt - sendes tilbake til administrasjonen

Etter første høringsrunde ble det foretatt flere endringer i planen til Gartnerikvartalet. Mandag var den oppe til andregangs behandling i Plan- og miljøutvalget