Gå til sidens hovedinnhold

Dette bryter sterkt med Hvitstens karakter

Leserbrev skrevet av Anne Louise Hoen, arkitekt mnal og hytteeier.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er mange gode grunner til at folk ønsker å flytte til Hvitsten, og det har blant annet med trivelig arkitektur og vakre omgivelser å gjøre.

Vi er svært mange beboere og hytteeiere i Hvitsten som er glade i denne enestående idylliske «småbyen» med dens rikt varierte bebyggelse og særpreg. Som arkitekt og hytteeier i Hvitsten er jeg opptatt av at stedets karakter skal ivaretas og forsterkes ved nybygging og fortetting.

Jeg har sett O. Langseter & Søns planer for Strandveien 81-83 og det er med bekymring jeg ser at planen slik den nå foreligger bryter sterkt med Hvitstens karakter! Dette er et stort prosjekt i Hvitsten-sammenheng, og kan derfor være et viktig bidrag til enten å fremme eller å bryte ned særpreget her.

Planen er preget av stivhet og monotoni, der det er lite variasjon i bygningskropper og volum, og husenes repetitive plassering i terrenget som «hus på geledd» er både fremmed og ødeleggende for Hvitstens varierte småskalaarkitektur.

Jeg har følgende forslag til utbygger:

De enkelte boligene bør variere i størrelse og arkitektonisk utforming. Bebyggelsesplanen bør endres så veiene blir varierte og organiske linjer i terrenget, slik som ellers i Hvitsten. Dette vil føre til at husene får en variert beliggenhet i forhold til hverandre og landskapet.

Med dette grepet kan prosjektet for Strandveien 81-83 bidra til at Hvitstens varierte og mangfoldige kvaliteter videreføres og forsterkes.

Les også

Nå er det flere byggeprosjekter på gang i Hvitsten

Kommentarer til denne saken