Det er mange gode grunner til at folk ønsker å flytte til Hvitsten, og det har blant annet med trivelig arkitektur og vakre omgivelser å gjøre.

Vi er svært mange beboere og hytteeiere i Hvitsten som er glade i denne enestående idylliske «småbyen» med dens rikt varierte bebyggelse og særpreg. Som arkitekt og hytteeier i Hvitsten er jeg opptatt av at stedets karakter skal ivaretas og forsterkes ved nybygging og fortetting.

Jeg har sett O. Langseter & Søns planer for Strandveien 81-83 og det er med bekymring jeg ser at planen slik den nå foreligger bryter sterkt med Hvitstens karakter! Dette er et stort prosjekt i Hvitsten-sammenheng, og kan derfor være et viktig bidrag til enten å fremme eller å bryte ned særpreget her.

Planen er preget av stivhet og monotoni, der det er lite variasjon i bygningskropper og volum, og husenes repetitive plassering i terrenget som «hus på geledd» er både fremmed og ødeleggende for Hvitstens varierte småskalaarkitektur.

Jeg har følgende forslag til utbygger:

De enkelte boligene bør variere i størrelse og arkitektonisk utforming. Bebyggelsesplanen bør endres så veiene blir varierte og organiske linjer i terrenget, slik som ellers i Hvitsten. Dette vil føre til at husene får en variert beliggenhet i forhold til hverandre og landskapet.

Med dette grepet kan prosjektet for Strandveien 81-83 bidra til at Hvitstens varierte og mangfoldige kvaliteter videreføres og forsterkes.