Dette er det nye russestyret

Vestby-russen har valgt russestyre for den kommende russetiden. De skal jobbe for å skape en mest mulig inkluderende russetid.