Dette er ungdomsskoleelevene opptatt av

Vestby Avis fikk være med på et elevrådsmøte på Vestby ungdomsskole. Der snakket de om egen trygghet – og muligheten for gratis vafler.