Dette småbruket ble solgt for 6,3 millioner kroner

Hele 94 eiendommer ble solgt eller overdratt i Vestby i september. Det er en økning mot august måned, hvor 73 eiendommer fikk nye eiere.