Den internasjonale eldredagen 1. oktober ble behørig markert med en tilstelling i seniorsenteret. Inger Fredriksen som er leder av eldrerådet, ønsket velkommen. Hun gikk gjennom de sakene eldrerådet arbeider med. Utviklingen av sentrum, planene for kulturkvartalet var viktige saker, men i forkant av partienes budsjettarbeide var det en prioritert oppgave å få forståelse for behovet for en full stilling for seniorkontakten. Ellers oppfordret hun medlemmene i de forskjellige pensjonistforeningene til å fremme saker for eldrerådet. Eldrerådet var avhengig av et slikt engasjement for å kunne fungere godt.

Deretter ble ordet gitt til Anette Mjåvatn som hilste fra kommunen. Opprinnelig var planen at ordføreren skulle møte, men alvorlig sykdom hindret han i å møte og Mjåvatn måtte tre inn med kort varsel. Hun orienterte forsamlingen om aktuelle saker som kommunen var engasjert i. Spesielt kom hun inn på arbeidet med å bygge omsorgsboliger på Solhøy. Her skal det oppføres 96 boliger med heldøgns omsorg som vil få en samlokalisering med helse og omsorgstjenestene. Videre pekte hun på et behov også for flere boliger tilpasset eldre og omsorgsboliger i Vestby.

Hun pekte også på hvor viktig eldrerådet var kommunen og oppfordret eldrerådet om å bruke de to politiske representantene i eldrerådet aktivt. Deres oppgave måtte være å målbære eldrerådets vedtak inn i det politiske miljøet. Mjåvatn fikk noen spørsmål fra forsamlingen.

«For liten plass i seniorsenterets lokaler», til dette repliserte hun at dette var hun klar over.

Hva med renseanlegget og hva er tidsperspektivet når der gjelder sentrum?

Eldrerådet hadde spandert marsipankake og møtet ble da avsluttet med kaffe og kake.