Tirsdag 13. februar prøvde Vestby bygdekvinnelag seg på noe nytt: Vi inviterte til en kveld på biblioteket for å starte en bokring. Fra før har Bygdekvinnelaget to grupper kalt "Opp av skuffen", der håndarbeid som lenge har ligget glemt og halvferdig tas opp av skuffen og ut i lyset. Sammen med andre går broderingen, syingen, strikkingen, heklingen eller monteringen lettere og raskere, i tillegg til at man kan få hjelp og veiledning fra andre.

Lesing opp av skuffen

Denne gangen var det bøkene, eller kanskje heller "det å lese bøker" som skulle opp av skuffen og ut i lyset! Ideen om bokrigen kom opp på en idérunde på årsmøtet og inspirert av sitatet fra moren til Anne B. Ragde: "Stakkars folk som ikke leser, de lever jo bare ett liv!" kontaktet vi biblioteket, som velvillig stilte opp for å få til dette arrangementet.

Etter en omvisning i de ulike avdelingene og med gode tips til apper som bøker, aviser og magasiner kan lastes ned og leses i, kunne biblioteksjef Linda Rasten avsløre at verken hun eller kollega Siri Blakstad selv hadde vært med i en bokring. De hadde derimot gjort litt research blant andre bibliotek for oss.

Praktisk info om bokring

For å få til en bokring, boksirkel, lesesirkel, leseklubb (kjært barn, osv.), er det lurt å bli enige om ulike elementer: Hvor ofte skal dere møtes? Hvilke dager eller datoer passer? Hvor skal dere møtes? Hva har dere lyst til å lese – én sjanger, ulike sjangre, populære bøker, nye bøker? Hvordan skal dere velge titler – skal ansvaret gå på rundgang, skal dere stemme over 2–3 forslag, skal biblioteket foreslå?

Linda fortalte også at biblioteket faktisk kan skaffe bøker til alle i bokrigen, slik at man slipper å kjøpe inn bøker selv! Alle bibliotekene i landet er med på en ordning der de kan låne bøker av hverandre. På en ukes varsel kan Linda og hennes kolleger skaffe til veie flere eksemplarer av samme bok. Da er det selvsagt en fordel å unngå de nyeste og mest populære bøkene, siden de ofte har ventelister.

Å snakke sammen om en bok

Så kom hun inn på det som vi kanskje var mest usikre og nysgjerrige på: hvordan snakker man sammen om en bok? Hvordan får vi til den gode samtalen? Biblioteksjefen mente vi kunne hente hjelp fra formålet med en bokring, nemlig det å dyrke leseglede. Det finnes ingen mal, men hun oppfordret oss til å snakke om gode leseropplevelser.

Et forslag for å sette i gang, kan være at en får ansvar for å sette seg spesielt inn i boken og som starter møtet med en innledning. I en bokring er det også viktig at alle får taletid. En taleliste kan være trygt i starten, og kan hjelpe til at vi holder oss til tema. Man kan bruke noen faste spørsmål for å drive samtalen: Hva var det med boka jeg likte, eller ikke likte? Var det f.eks. språket, hovedperson, miljøet som handlingen foregikk i, naturen, yrket til personer eller omgivelsene? Hvordan er boka bygd opp? Hvilken fortellerstruktur bruker forfatteren? Hopper handlingen fra sted til sted og fra tid til tid, skjer den rett frem, kan du stole på den som forteller historien, skifter perspektivet mellom ulike personer, skifter det mellom nåtid til ting som skjedde i fortiden? Mens du leser kan det være lurt å merke steder i boka med gule lapper. Er det ting du ikke skjønner noe av? Er det noe som er spesielt bra, blir du irritert på noe, er noe skikkelig dårlig, blir du ekstra fascinert av noe?

Anbefalinger som ga liv til bøkene

Avslutningsvis ga Linda og Siri oss noen anbefalinger, både fra skjønn- og faglitteraturens verden. De påpekte at man jo leser noen bøker fordi man har lyst til å kjenne seg igjen, mens andre bøker blir lest fordi man ønsker å oppleve et helt nytt univers. Noen bøker kan få deg til å føle mye, men er vanskelig å samtale om, så til bokrigen trakk de frem bøker som de mente ville være gode å snakke om. De formidlet disse boktipsene så levende og engasjert, at vi sporenstreks fikk lyst til å kaste oss over og lese alle bøkene de anbefalte!

Skapte ny møteplass for kvinner i Vestby

Kvelden ble avrundet med sjokoladekaken "Verdens saftigste sjokoladekake", som virkelig levde opp til navnet sitt (hemmeligheten er natron og kefir!), flere fikk ordnet seg lånekort og hele 9 forventningsfulle damer skal lese "Gulldronning, perledronning" av Margaret Skjelbred og møtes over påske for å diskutere den. Vi i styret i Vestby bygdekvinnelag gleder oss over å ha skapt en ny møteplass for engasjerte kvinner i Vestby!

Sitat Linda Rasten:

"Noen bøker leser man fordi man har lyst til å kjenne seg igjen, mens andre bøker leser man fordi man har lyst til å oppleve et helt nytt univers."