Aprilmøtet ble holdt som vanlig i Seniorsenteret. Ute var det et nydelig vårvær, inne var lokalet fylt til randen. Kanskje skyldes dette vokalgruppen Attitunes som skulle stå for underholdningen.

Bjørnar ledet møtet og kunne ønske enda et nytt medlem velkommen.

Under posten lagssaker ble referat fra siste møte lest opp. Styret hadde utarbeidet budsjett for 2018 som ble lagt fram som orientering. Økonomien er ikke helt god og foreningen styrer mot et lite underskudd, det vil derfor være viktig å finne inntektskilder. Inger fortalte fra eldrerådet som særlig var opptatt av sentrumsutviklingen og planene for kulturbygget. Her er det viktig at det blir lagt til rette også for eldre og funksjonshemmede. Inger fortalte også at eldrerådet har besluttet å legge Eldredagen til Kulturkirken i Son i år.

Jan orienterte om virksomheten i Turkomiteen. Til vårturen til Bohuslän i mai er det påmeldt hele 49 deltakere. Ellers er planleggingen av høstturen i gang. Telemarkskanalen er et svært aktuelt forslag som gruppen arbeider med.

Bjørnar opplyste for øvrig at en representant for ferie- og helsesenteret Solgården i Spania vil fortelle om senteret i neste medlemsmøte.

Så kunne vokalgruppen Attitunes slippe til. Gruppen fremførte flere arrangementet som vi husker fra «The Monn Keys» på 50- og 60-tallet. Øllebrød, En liten pike i lave sko, Solskinn om bord og Tango for to – for å nevne noen. Topp underholdning som «Den kulturelle spaserstokk» hadde sponset. Gruppen ble da også belønnet med stående applaus.

Åresalget innbrakte i overkant av 4000 kroner – penger som kommer godt med. Og som vanlig hadde kjøkkengruppe bidratt med et deilig smørbrødbord.

Også dette møtet ble møtet avsluttet med «La oss leve for hverandre»

Ref