Spennende kveld i kulturkirka

Svein Gran sammen med hovedpersonene biskop Atle Sommerfeldt og Trygve Nordby.

Svein Gran sammen med hovedpersonene biskop Atle Sommerfeldt og Trygve Nordby.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Nå får du Vestby+ i åtte uker for kun 49 kroner

Det ble en spennende dialog i Son kulturkirke 26. april mellom biskop Atle Sommerfeldt og Oslos flyktningsjef Trygve Nordby, som bor i Son. Temaet var den fremmede, og biskopen fremholdt at det er typisk norsk ikke å inkludere dem som er annerledes. Nordby hevdet at når man står for noe annet eller tror på noe annet, oppleves man i utgangspunktet som fremmed. Derfor er det interessant at jo mer folk i Norge eksponeres for innvandrere, jo mer positive blir de. Kjennskap gir vennskap. Flyktninger forblir nå i større grad i bygdesamfunn hvor de bosettes, og man begynner å fortelle de gode fortellingene. Han fremhevet betydningen av å lage arenaer for å møtes, og fremhevet skolen og idretten som viktige arenaer for god integrering.

Under debatten ble frykten for de fremmede fremhevet. Sommerfeldt mente islam ble brukt for å bygge opp et skremmebilde, men han fremholdt at islam har åpenbare utfordringer. Koranen må leses på nytt og tilpasses vår tid slik også de kristne har gjort med Bibelen. Vi må huske på at mange ikke bare flykter fra krig, men at de fleste som drepas av islamske terrorister selv er muslimer.

Nordby var opptatt av at utlendingsmyndighetene nå er så opptatt av å utvise grunnløse asylsøkere at de ikke synes å ha tid til å bosette flyktninger som venter i mottak. Han var kritisk til at Vestby kommune ikke umiddelbart sa ja til å ta imot 10 enslige mindreårige flyktninger og hevdet kommunen lager et for regid og kostbart system ved å gjøre denne gruppen til barnevernsklienter. Dette ble støttet av Miljøpartiet De Grønnes Bente Bakke, som fremhevet at kommunen burde arrangere et åpent informasjonsmøte om mulighetene og betingelsene for å være fosterfamilie eller vertskapsfamile for en eller flere enslige mindreårige flyktninger.

 

 

 
Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Vestby! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags