FriFagbevegelse.no: – Denne kampen er det både riktig og viktig å ta. Det er en rettferdig sak. Det treffer en million lønnstakere, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.no.

Han mener tiden er inne for å gi bedre pensjonsopptjening til ungdom, lavtlønte og deltidsansatte.

– Det er en radikal politikk i Norge i dag fordi Høyre og regjeringen sier nei. Det er en urettferdighet vi må gjøre noe med, legger han til.

Det er fire krav som må oppfylles for at du skal ha krav på tjenestepensjon i privat sektor. Det er disse fire kravene Ap og SV vil lempe på.

  • I dag må du tjene 1G før du begynner å opptjene pensjon. Beløpet er i dag på 96.883 kroner i året, eller rundt 8 000 kroner i måneden.
  • Du må også ha en stillingsandel på 20 prosent.
  • Et arbeidsforhold må vare i minst 12 måneder.
  • Du må være fylt 20 år.


Allerede foreslått

Forslaget er allerede fremmet i Stortinget. Det betyr at forslaget skal til finansskomiteen før sluttbehandling i Stortinget. Da begynner forhandlingene. Arbeiderpartiet og SV har som kjent ikke flertall alene.

– Skal vi få gjennomført politikk, må vi ha flertall. Så nå må vi sette oss ned for å snakke om hvordan dette skal gjennomføres. Det blir å gi og ta. Spørsmålet blir hvordan dette skal fases inn og hvordan det skal praktiseres, sier Jonas Gahr Støre.

– KrF sitter nok en gang med nøkkelen?

– Det må jeg regne med. Vi må ha med oss KrF og Senterpartiet. Vi skal lytte til deres vurderinger, og være resultatorienterte for å få gjennomført så mye vi kan, legger han til.

Formelt sett er det Ap-politikerne Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen som sammen med SV-leder Audun Lysbakken og Karin Andersen som står bak forslaget.

Arbeidsgruppe nedsatt

I forbindelse med meklingen mellom LO og NHO i lønnsoppgjøret for 2016 ble det enighet om å ta kontakt med statsministeren for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. En arbeidsgruppe ble nedsatt, som utredet om arbeidstakere bør få adgang til å opprette en egen pensjonskonto.

Arbeidsgruppen utredet i tillegg om arbeidstakere bør få pensjon også for arbeidsforhold med varighet kortere enn 12 måneder, om det bør gis medlemskap i pensjonsordninger for arbeidstakere under 20 år, og for arbeidstakere med stillingsbrøk under 20 prosent.

Arbeidsgruppen utredet også om arbeidstakere skal sikres pensjonsopptjening fra første krone gjennom å endre regelen om at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale innskudd for inntekt under 1G.

Regjeringen har sendt ut på høring forslag om å innføre en individuell pensjonskonto, og å gi arbeidstakere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon.

Forslagsstillerne stiller seg imidlertid kritisk til at regjeringen ikke samtidig sendte på høring de resterende forslag til endringer som arbeidsgruppen utredet.

LO tar kampen

LO og YS fremmet et tilsvarende krav i årets lønnsforhandlinger. Det var helt uaktuelt for NHO å gå med på kravet fra LO om en obligastorisk tjenestepensjon som gir opptjening fra første krone og første time.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varslet umiddelbart at LO ikke kommer til å la dette spørsmålet ligge.

– Snart kommer det opp til politisk behandling i Stortinget. Da vil vi jobbe mot det politiske miljøet for å sikre at disse siste brikkene faller på plass. Da vil pensjon fra første krone være sikret lovmessig, oppsummerte Gabrielsen etter at vårens tariffoppgjør var i havn.

Han var enda klarere da han talte på Youngstorget 1. mai.

– Jeg kan love dere at hvis ikke forslaget får flertall når det behandles i Stortinget til høsten, skal vi minne alle LOs 925.000 medlemmer på hva som står på spill ved neste stortingsvalg. (ANB)