Her vil Ap at det bygges seniorboliger

Vestby Ap ser behov for seniorboliger i Son. Derfor ønsker de nå at kommunen går for prosjektet Signaturhagen Bolig AS har lansert på Ørajordet.