Byggesaken på Telenortomta i Hvitsten er nok et knefall for utbyggere og ikke et gode for allemennheten. Det virker som om dispensasjoner gis i hytt og pine, men at dette ikke er like lett for den som bare ønsker å utbedre eller forandre litt på hytta eller huset.

Vi kan med skrekk og gru se hva som er blitt gjort på Stabilodden i Hvitsten hvor det aldri vil komme noen gangsti langs sjøen fordi utbygger fikk godkjent en reguleringsplan hvor det ikke var satt av plass til en gangsti.

Tilgangen til sjøen ble fratatt allmennheten til tross for at Vestby kommune hadde kunnet avslå bygging i strandsonen.

Hvitsten trenger ikke stor økning i bilfrafikk, vi trenger lekeområder og tilgang til sjøen.