Vi får hyppig informasjon om at tilstanden til Oslofjorden er kritisk. Den er syk og blir stadig sykere. Oslofjorden var blant Norges mest artsrike fjorder, men slik er det dessverre ikke i dag. Fisk og blåskjell forsvinner, sjøfugler dør av underernæring og utbrudd av kjøttetende bakterier gjøre det direkte helsefarlig å bade enkelte steder.

Bare ved en kraftinnsats på tvers av forvaltningsnivåer, med akademia, næringsliv, landbruk og frivillighet på laget, kan vi redde Oslofjorden og gjøre den til en suksesshistorie.

Solberg-regjeringen la fram en helhetlig tiltaksplan for å redde den dyrebare fjorden vår. 26 kommuner, også Follo-kommunene, har signert på at de er klare til å bidra, men klarer ikke dette uten drahjelp fra regjeringen.

Regjeringen er villig til å bruke 10 millioner på redningsaksjonen. 10 millioner!

Høyreforeningene i Follo er mer enn rystet over denne uviljen til å satse stort på å redde fjorden vår. Dette er altså den samme regjeringen som med vidåpne øyne skal bruke minst 440 millioner på å oppløse Viken.

Og klarer regjeringen å finne pengene til å oppløse Viken, da klarer de også å finne penger til å redde Oslofjorden. Så da er det jo grunn til å spørre om regjeringen ikke ØNSKER å bidra til å redde dette viktige området.

Oslofjordens utfordringer må tas på høyeste alvor. For mange av oss som bor langt fjorden, er sjø, bading og båt en viktig del av fritid og rekreasjon. Det må også fremtidige generasjonen få mulighet til å oppleve, så arbeidet med å redde Oslofjorden må trappes opp.

Vi i Høyre er klare for å gjøre vår del av jobben.