Gå til sidens hovedinnhold

Er kompensasjonsordningene rettferdig?

Leserbrev skrevet av Rune Bjørseth, kommunestyrerepresentant i Vestby Arbeiderparti.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formannskapet i Vestby har nettopp tildelt 4.4 millioner i tilskudd til bedrifter som er særlig rammet av strenge smitteverntiltak. Dette er vel og bra, men summen som var tildelt Vestby kommune av Regjeringen er på langt nær tilstrekkelig for å dekke de summene det er søkt om. Ja, dette tilsvarer knapt en fjerdedel av det det ble søkt om. Til tross for at det nylig er utlyst en ny runde med nye 2,2 millioner med frist den 7. mai, så vil summen fortsatt være for lav for våre lokale bedrifter. Dette bekymrer meg da mange bedrifter kanskje står i fare for å gå konkurs.

Jeg leste nettopp en artikkel i Vestby Avis om at ordningen er oppleves som grunnleggende urettferdig av enkelte som har fått tildelt penger. Dette kan jeg skjønne da det ikke er gitt noen begrunnelser for avgjørelsene, og siden denne saken naturlig nok ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet. Men som lokalpolitiker må jeg tillegge at jeg har jeg stor tillit til at rådmannen og formannskapets medlemmer har vurdert tildelingen innenfor det regelverket som finnes.

Som svoren sosialdemokrat så er det ingenting som gjør meg mer forbannet enn urettferdighet, og at de svake i samfunnet ikke får den hjelpen de trenger. Når jeg leser om boligspekulanter i Oslo som får støtte for å la boliger stå tomme så blir jeg kvalm. I Vestby er forholdene ikke så store, og vi kjenner alle til lokale bedriftseiere som er rammet av pandemien. Jeg har derfor stor sympati for skuffelsen og frustrasjonen hos bedriftseierne etter tildelingen, men Regjeringen har ikke prioritert midler til full kompensasjon.

Fredag møtte jeg tilfeldigvis en lokal bedriftseier som har blitt hardt rammet både av strenge smittevernstiltakene og sykdom. En dobbel ulykke som sannsynliggjør at bedriftseier dessverre må stenge ned om kort tid. Det ble et emosjonelt møte hvor vedkommende gråt og var redd for hva fremtiden vil bringe både økonomisk og privat. Som medmenneske var det naturlig å gi noen råd om hvordan man bør møte velferdsstaten og hvilke økonomiske støtteordninger som finnes. Og gleden var stor hos bedriftseieren for rådene jeg gav.

Les også

Restauranteiere i Son: – Skuffet over forskjellsbehandling


Etter dette møtet slo det meg at systemet er feil rigget for at velferds og støtteordninger skal være tilgjengelig for alle. Dette kan skyldes mangel på ressurser, språk, digital kompetanse eller andre forhold som forhindrer dem i å søke. Eller at de rett og slett ikke har fått kjennskap til ordninger som er tilgjengeliggjort. Mange vil kanskje hevde at så lenge støtteordningene er like, og bedriftene behandles likt, så vil ordningene være rettferdige. Det er jeg grunnleggende uenig i, da resultatet vil være at de ressurssterke vil havne best ut.

Derfor mener jeg kommunen, samt staten, bør ha et særlig fokus på å veilede mennesker og bedrifter som ikke har ressurser til å manøvrere seg i det regelverket som finnes. Å behandle folk likt er ikke nødvendigvis rettferdig. Mennesker bør behandles likeverdig ut fra deres premisser, for at velferds, - og støtteordninger skal være rettferdige. Som lokalpolitiker er det selvfølgelig min plikt å bidra til å sette fokus på dette.

Les også

Disse lokale bedriftene får penger: – Vi skulle gjerne delt ut enda mer

Jeg håper vi unngår at noen faller utenfor i Vestby, og at kommunen tar sin veiledningsplikt alvorlig også i fremtiden. Som kommune må vi gjøre alt for å tilrettelegge for systemer som gjør at alle får et likeverdig tilbud og tilgang til de ordningene som finnes. Dette er jeg usikker på om vi har godt nok fokus på i dag.

Jeg vil avslutningsvis oppfordre kommunens innbyggere til å støtte hverandre og ha et særlig øye til de som ikke har ressurser til å nå frem. Jeg håper også alle benytter sjansen til å støtte det lokale næringslivet nå i avslutningsfasen av pandemien. Og at vi ikke glemmer det når det åpner opp igjen etter pandemien.

Dette skal vi klare. Hold ut, hold sammen.

Les også

Lokale bønder kan gå på store tap: – Har ikke opplevd dette på 15 år

Kommentarer til denne saken