I disse dager har det vært mye fokus på sykehjem og spesielt Ullern sykehjem i Oslo hvor tidligere Statsadvokat Qvigstad hadde vært pasient og kunne fortelle om hva han hadde opplevd på dette sykehjemmet. Det som Qvigstad kunne fortelle, var sjokkerende å høre, det må være en skam for politikere i Oslo å høre! Ville de ha godtatt å måtte ligge i sin egen avføring hele natta uten å få stell?

Er det slik de vi ha det selv når de før eller siden havner på et sykehjem?

Mitt spørsmål blir da: hvordan står det til på Vestby sykehjem? Hvem i Vestby Kommune har ansvaret for kontroll av sykehjemmet, slik at pasientene får den behandling og stell de har krav på?

Jeg har vært inne og sett på Vestby Kommune sine hjemmesider uten å finne noen ansvarlige for kontrollen av sykehjemmet.

Det jeg ønsker svar på av ordfører/rådmann i Vestby kommune er følgende:

Hvilken frittstående person/personer følger opp at pasientene får det stell og behandling de har krav på?

Hvor ofte er det kontroll av sykehjemmet på at drift og behandling er i henhold til forskrifter og lovverk og krav til bemanning?

Klager fra pasienter og pårørende, hvor er disse tilgjengelige og hvem blir disse sendt til?

Hvem i Vestby Kommune følger opp klager fra pasienter og pårørende?

Blir avvik og klager fra pasienter/pårørende videresendt til Fylkeslegen?

Pleieavdelingen i 2. etasje, her er det 40 pasienter, hvor mange pleiere er det på dagvakt/nattvakt?

På Vestby Kommunes hjemmeside under sykehjemmet burde det være et felt hvor det står opplyst om kontroller og avvik på kontroller og hvor når disse er behandlet. Samt et felt hvor pårørende kan eventuelt klage, men det bør også være et felt for ros og det som er bra.

Som Vestby beboer av den eldre garde, ønsker jeg å forsikre meg om at jeg blir behandlet som et menneske og ikke slik det har framkommet på Ullern sykehjem.