Gå til sidens hovedinnhold

Er vi for sentrumsplanen eller ikke?

Leserbrev skrevet av Jan-Henrik Palnes, Kommunestyrerepresentant for Vestby Høyre.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er knappe 2 uker siden nyheten kom med at vi skal skrinlegge den nye sentrumsbroen, eller kollektivbroen som den er kalt på både godt og vondt.

Her kom det sak til formannskapet på rødt papir (unntatt offentlighet) med innstilling på å skrinlegge all videre fremdrift. Saken kom på torsdag og ble avgjort på fredag. I avisen kan vi alle lese at dette har sammenheng med kostnaden kommunen kan få på 110 millioner ekstra dersom ikke infrastrukturbidrag blir innbetalt fra utbyggere. Det er også påpekt store kostnader ved dagbøter om man ikke er ferdig i 2022!! Altså om 2 år.

Altså, jeg har stor forståelse for administrasjonen sin side av denne saken. De skal gjennomføre vedtak fra kommunestyret og innenfor rammene av vedtatt budsjett. At man da velger føre var prinsippet er tegn på god innstilling til det man er satt til å gjøre og til de retningslinjene man har.

Det jeg derimot har utfordringer med er de politiske visjonene man har for fremtiden. Det er gjentatt i alle debatter rundt sentrumsplanen at det var ett politisk enstemmig vedtak. Det er bra, det er jeg enig i, men hvorfor ble det et «enstemmig» politisk vedtak på å terminere sentrumsbroen? Det har ikke vært måte på hvor viktig denne delen skulle være/ville bli for utviklingen av sentrum med både gående, syklende og kollektiv trafikk. Nå er den ikke det lenger? Hvorfor ikke?

Jeg er ikke enig i dette enstemmige vedtaket som er fattet av 9 stk i formannskapet. Formannskapet er ikke kommunestyret og bør IKKE være avgjørende myndighet i en så omfattende sak som dette, men pga korona og konsekvenser av det så legger man avgjørelsen i denne saken i dette fora. Det er riktignok helt i tråd med vedtak fattet i disse tider, men likevel oppfatter jeg dette som feigt i møte med innbyggere i kommunen fra politisk posisjon. Fordi det er de som faktisk kan gjøre noe med det. Tør man ikke vedta å bygge noe med risiko? Har man sagt A får man si B. Ikke hoppe til D!

Hva ér egentlig 110 millioner kroner?, eller dagbøter på 4.8 millioner pr dag? Hvor mange dager med dagbøter er det snakk om? Hva skal utløse dagbøter i 2022?

Etter 2022 har ikke Bane NOR planer om å stenge Østfoldbanen på lang tid fremover, når skal vi da få bytta ut denne gamle broen? En bro som er uttalt utrolig viktig for sentrumsplanen. Hvis man ser denne summen i sammenheng med sentrumsplanen som strekker seg til 2040 og videre inn i fremtiden? En plan alle politikere snakker om med store ord, enten den ene eller andre veien. Er det mye da? En bro som kan stå til år 2080? år 2100? Eller høyst sannsynlig enda lenger!

Om man er for eller imot kollektivbro og hva den er regulert til spiller ingen rolle i denne saken! En regulering og intensjon kan alltid endres med et vedtak i kommunestyret om det viser seg at hensikten ikke ivaretar det behovet vi har eller trenger. Det forutsetter jo selvsagt at broen er bygget og at den er der for å endre vedtaket.

Alle har vi sett skisser over hvordan det skal se ut når den nye broen er ferdig - 30 meter bred mot dagens 13 meter - det gjør noe med hele utseende på sentrum, det vil knytte nord og sør sammen over jernbanen, det er utelukkende positivt.

En endring av dette påvirker hele området. Det skulle være en hevelse av terreng på 1,8 meter på her side av broen. Nå skal man vekk fra dette. Hva gjør dette for planene i sentrum? Hvordan kan dette påvirke de tomtene som er der og det som er planlagt? Kan de tomtene som er nærmere broen få en etasje til?

Det er vedtatt å bygge et kulturkvartal i sentrum, her har kommunestyret vedtatt ramme på 400 millioner kroner. Dette ble vedtatt ved å fjerne investering til å bygge skoler og barnehager i sentrum for et behov som kommer, man kunne selge tomter ble det sagt i stedet for å finansiere dette. Kulturkvartal var viktigere enn skoler der altså. Da lurer jeg på følgende; når politikere og politisk posisjon nå vedtar å avslutte bygging av ny sentrumsbro fordi boligsalget har stoppet, hvordan skal de da kunne finansiere bygging av skoler og barnehager med salg av tomter i fremtiden? Man kan hevde at det trenger man ikke, fordi det kommer jo ikke mennesker til sentrum, boligsalget har jo stoppet...

Altså, enten har man tro på det man driver med eller så har man det ikke. Har man fremdeles tro på markedet og at det skal normaliseres, eller har man ikke?

Et kulturkvartal kan bygges senere, det er ikke noe som er essensielt for utviklingen, men denne broen er det. Og ja, jeg putter det bevisst mot hverandre fordi jeg mener det er politikernes ansvar å ta de valgene som vil gavne Vestby i fremtiden. Jeg er overbevist om at fremtiden vil normaliseres og hverdagen komme tilbake. Det er mye penger, men dette er definitivt til det beste for innbyggerne.

Ja til ny bro og ja til ny bro nå!

Kommentarer til denne saken