Det har vært mye diskusjon om det nye Kulturkvartalet i Vestby sentrum. Et kulturbygg med en prislapp på knappe 500 millioner skaper engasjement, kritikk og motstand. Prosjektet ser ut til å ha politisk flertall, men noen partier kjemper i mot. Det er FrP, MdG og Høyre. Disse partiene er sterkt kritiske til denne satsingen. Diskusjonen rundt Kulturkvartalet bringer meg 50 år tilbake i tid.

På den tiden bodde jeg på Ås og skulle begynne på yrkesskolen. Men det var ikke det viktigste som skjedde det året. I 1970 åpnet Ås sitt Kulturkvartal. Prosjektet i Ås inneholdt bibliotek, ungdomskafé, diverse grupperom, festsal og ikke minst kino. Med sine knapt 9000 innbyggere gjennomførte Ås et prosjekt som antagelig var mer krevende enn det vi nå planlegger i Vestby. Og hvem kan nå tenke seg Ås uten sitt Kulturkvartal.

Vi som var unge i Ås den gangen, grep mulighetene og tok plass i de nye lokalene. I ungdomskafeen arrangerte vi rocke-konserter med de mest populære orkestrene i landet, særlig gjorde Aunt Mary lykke. Det hendte også vi brukte kinosalen til konserter. På 1970-tallet var kino langt viktigere enn i dag, og Ås kino ble en av landets ledende. Jeg husker enda da vi toget inn for å oppleve filmen fra Woodstock. Mange band og musikere gjorde inntrykk, særlig husker jeg Jimi Hendrix spille Star Sprangled Banner. Fra gitaren hans hørte vi bombene falle over Vietnam. I kjelleren under kinoen lagde vi ungdomsklubb, og av mystiske grunner ble den hetende Munken. Den ble et viktig tiltak, drevet av ungdom som tok et oppgjør med voksende narkotikamisbruk. Den sommeren Boris Spasskij spilte VM i sjakk mot Bobby Fisher flyttet ungdomsgjengen mer eller mindre inn i biblioteket hvor vi spilte sjakk, vi leste til og med sjakklitteratur. For oss ungdommer ble Kulturkvartalet en gullgruve. Arealene ga oss muligheter og de grep vi. Det ble engasjement, læring, kulturopplevelser og mye aktivitet.

Det er min drøm at det nye Kulturkvartalet i Vestby skal gi vår ungdom slike muligheter. Det er disse mulighetene FrP, MdG og Høyre ikke vil gi oss. I diskusjonen om Kulturkvartalet må vi huske at vi planlegger en liten by i Vestby sentrum. Det er lagt planer for mer enn 6000 nye boenheter. I tillegg til annen boligbygging blir det mange nye innbyggere i Vestby, og særlig i sentrum. Disse trenger et sted som tilbyr mer enn en bolig og et tog til Oslo. De trenger et sted å gå, og de trenger å kunne utfolde seg også med kulturelle aktiviteter.

I debatten har noen påpekt at Kulturkvartalet bare er en bygning, og de har etterlyst innhold. Slike påstander avslører kanskje at de ikke har satt seg inn i hva som skal bygges.

I første og annen etasje vil det bli arealer for et nytt bibliotek. Det blir arealer for barn og voksne, det blir grupperom, møterom og studieceller. Det blir ikke som nye Deichman, men det prosjektet har vist hva et nytt bygg kan bety for oppslutning om biblioteket. Dert veker leselyst hos gamle og nye leseglade.

Kulturskolen har fått hele 3. etg. Arealene ert utformet i tett kontakt med de som driver Kulturskolen i dag. Når Kulturkvartalet blir realisert vil Kulturskolen doble sin kapasitet fra 400 plasser til 800 plasser. Som nå, vil undervisningen skje på skolene rundt omkring i bygda, og i disse nye lokalene. I de nye lokalene finner vi: Slagverkstudio, små og stor lokaler for øving, et øvingslokale for lokale band, dansesal, lydstudio, filmstudio og keramikkstudio. I tillegg er det små og store møtelokaler. Dette gir Kulturskolen fantastiske nye muligheter. Viktig er det også at disse lokalene vil være tilgjengelig for uorganisert bruk når de er ledige, for de som ønsker det.

Fleksisal er et spennende areal som har mange og varierte bruksmuligheter alt fra øvingslokale til intimkonserter. For meg er det likevel viktigst å fremheve at salen kan omskapes til et livssynsnøytralt rom. Dessverre har jeg vært nødt til å arrangere bisettelser for nære venner. Disse hadde ikke noe ønske om at det skulle skje i en kirke, men i Vestby har vi ikke noe valg. Nå kan vi få et slikt valg.

Den store salen vil ha plass til mer enn 500 personer. Kanskje blir denne salen den mest krevende å utnytte. Her må vi jakte på muligheter. Det vil bli konserter og teater, men også utstillinger og messer. Jeg har troa.

Men har vi råd til dette? Svaret er ja når en ser på det budsjettet som er lagt fram.

I dette budsjettet legger vi en robust plan for å møte eldrebølgen, vi har en god plan for nok plasser i skolene og vi har kontroll på behovet for barnehager. Dette får vi til uten at det kuttes i tjenester, tvert i mot så øker vi. I hjemmehjelpen vil det være 20 nye stillinger når vi kommer ut i 2021. Vi hadde IKKE bygd kulturkvartalet dersom vi ikke hadde greid å løse disse oppgavene. Men hvis vi leter etter «tapere», så er det et prosjekt vi ikke greier å gjennomføre nå. Det er ny svømmehall. Den må vente.

Nå håper jeg at noen om 50 år mimrer tilbake til 2022 - 2023, og at de tenker på de flotte mulighetene de fikk fordi vi i Vestby satset på et kulturkvartal. Slik jeg gjør, når jeg tenker tilbake på min tid i Ås på 70-tallet.