Etter 15 år kan familien Berge endelig selge tomter i Hølen

En justering i reguleringsplanen fra 2004 for Hølen, gjør at ni utsiktstomter på det som heter Fløyåsen nå kan legges ut for salg.