30 barn og ungdom vil få tilbud om opplevelser

Trolig vil et enstemmig kommunestyre vedta opplevelseskort for barn og ungdom i familier med lav inntekt. Tidligere politiske behandlinger har foregått uten noen betenkeligheter.