Hele 11 boenheter, langt flere enn tillatt, er blitt kartlagt i tomannsboligen i Garder.

«Alle som bor i bygningen, må flytte ut,» skrev Vestby kommune i slutten av november.

Stille i huset

I forrige uke, fredag morgen, var lysene kommet på i deler av huset. På gårdsplassen sto en mørk kassebil, og utenfor gikk huseier Waldemar Kazimierz Maniecki, blid og imøtekommende.

Han viste meg inn, forbi rotet i gangen og ned trappa. Der er et lite kjøkken, ett av flere som må bort.

Det var stille i huset. Ingen snakket i mobiltelefoner eller småstresset rundt på morgenkvisten.

– Alle har flyttet ut, sier huseieren.


Fire var bebodd

Saken har lang historikk, og over flere år har kommunen vært på flere befaringer. Sist 24. november.

«Etasjene i tomannsboligen og garasjene var utformet slik at de fremsto med til sammen elleve separate boenheter,» skrev bygningsavdelingen etter befaringen.

«Fire av boenhetene var på tiden for befaringen bebodd av enten tiltakshaver selv, arbeidere på bygningen eller andre leietagere,» står det videre.

Ble enda et tilsyn

I fjor høst, første gangen saken ble omtalt, var det snakk om seks boenheter. Den gang truet kommunen med tvangsmulkt på nesten 500.000 kroner. I tillegg ble det gitt pålegg om «øyeblikkelig opphør av bruk».

I klartekst betyr det at alle måtte flytte ut.

Fra huseieren kom det ingen tilbakemelding, og for å undersøke om påleggene var blitt overholdt, ble det igjen tatt grep.

«Tilsyn avdekket at byggene fortsatt var tatt i bruk til beboelse,» skriver kommunen.

– Vil få alt i orden

Tilbake i den store, mørkegrå bygningen ønsker ikke Maniecki å si så mye om hvorfor det er mange boenheter i tomannsboligen, men gjør det samtidig klart at han ser annerledes på saken enn kommunen.

– Det jeg ønsker, er å få alt i orden, sier han.

Maniecki gikk inn i en overfylt stue. Verktøy, materialer, store arbeidslamper. På gulvet lå ledninger kveilet sammen i perfekt symmetri.

– Jeg skal få ordnet alt i løpet av nær fremtid.


Dette må gjøres

For at boligen kan bli tatt i bruk igjen, har huseieren fått en liste over ting som må gjøres. Kortversjonen handler om å fjerne fire kjøkken og tette igjen fire vegger.

Videre må det åpnes opp mellom oppholdsrom, felles entré og trappegang. Rømningsveier må sikres, og to trapper settes inn.

«Frem til du får midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tomannsboligen, er det ikke lov å bo i noen deler av bygningen,» skriver kommunen.

Boliger i garasjene

Tomannsboligen ligger langs Topperveien, bare noen kilometer øst for Garder kirke. Fra hovedveien er det inn en liten stikkvei som fører til fem-seks hus, spredt rundt omkring.

Den omstridte tomannsboligen skiller seg ut rent størrelsesmessig og med to store garasjer.

«Garasjene har endret plassering, størrelse og etasjeantall i forhold til hva tillatelsen tilsier,» skriver kommunen.

Garasjene er på tre etasjer, ikke to. Én mer enn tillatt. Og rett bak garasjeporten er et kjøkken. Heller ikke det er i tråd med tillatelsen, utelukkende knyttet til bod og parkering. Ikke oppholdsrom.

«Du må fjerne bad og opplegg for vann, avløp og kjøkken, og så må veggene tettes,» skriver kommunen.

– Kvinne med baby

I garasjeboligen bodde en familie med barn.

– En kvinne med en baby, sier Maniecki.

Ifølge ham fikk duoen nytt bosted i slutten av desember. I forkant hadde fire andre, inkludert ham selv, flyttet ut.

– Jeg leier i en annen kommune, sier Maniecki.

– Taper mye penger

For garasjeboligen skal husleien ha vært 8000 kroner, mot 9000 for utleieenhetene i kjelleren, inkludert strøm.

– Jeg taper mye penger, hver måned, sier Maniecki.

I stedet for å få leieinntekter, må han selv betale for å leie.

– Mye av det jeg har fått beskjed om å ordne, er lett å fikse, sier han, stående ved en utvendig lysgrav. Den må sikres ved å montere enten rekkverk eller gjerde, noe som nå er gjort.

Får et alternativ

«For at garasjene skal være i samsvar med tillatelsen, må de i utgangspunktet rives, og det må bygges opp nye, mindre garasjer med riktig størrelse, etasjeantall og plassering,» skriver kommunen.

Alternativet er å søke om endring av tillatelsen, forutsatt at en rekke grep blir gjort.

«Dersom du fjerner alle oppholdsrom som bad, soverom, kjøkken og så videre i garasjene, og fjerner opplegg for vann, avløp og kjøkken, kan du velge å søke om endring av gitt tillatelse av garasjene med den størrelsen, etasjeantall og plassering de har i dag,» skriver kommunen.

Dagsbøter som svir

I den overfylte stua der en arbeider er i full sving, er det ingen bilder, møbler eller bokhyller som kan bidra til å gi rommet en smak av liv.

– Jeg tror ikke jeg må betale bot, sier Maniecki.

«Retter du opp i det ulovlige arbeidet, unngår du tvangsmulkt,» skriver kommunen.

Fristen er 15. mars. Innen da må arbeidene være utført. Alternativet er dagsmulkt på 800 kroner per boenhet.