Fem lokale selskap risikerer tvangsoppløsning

Har fortsatt ikke levert inn godkjent årsregnskap for 2018.