Når skal Høyre slutte å tro at mindre skatt til de rikeste er til alles beste, og begynne å lytte til hva forskning faktisk sier om effekten av skatteletter til de som allerede har nok?

Anne Kristine Lindestad, Roble Wais og Jens Trondsen leverte et leserbrev til Vestby Avis 4.12. der de sammen føler seg frem til en rekke påstander om skatt og verdiskapning. Lindestad, Wais og Trondsen kaster ut en rekke udokumenterte påstander om at venstresidens skattepolitikk er næringsfiendtlig, og at deres egen skattepolitikk skaper arbeidsplasser. Dette er i beste fall ideologisk forankrede ønsketenkninger, i verste fall bevisst løgn for å kamuflere at Høyre mest av alt ønsker å belønne sine rike støttespillere ved å la dem bidra enda mindre til fellesskapet. I løpet av leserinnlegget presenteres ikke en eneste dokumentert påstand. Ikke en eneste henvisning til tall som beviser at lavere skatter til de rikeste faktisk gavner vanlige arbeidsfolk.

Det er kanskje ikke så rart at slik dokumentasjon mangler. Den finnes nemlig ikke. Tvert imot viser tallene det stikk motsatte: reduksjon i formueskatten fører ikke til økt sysselsetting. Det er ingen sammenheng! Høyre må gjerne føle at lav skatt på såkalt arbeidende kapital gir mer penger til folk flest, men da kan de gjerne begynne å være ærlige om to ting: Såkalt arbeidende kapital er ikke først og fremst gravemaskiner og frisørstoler. Det er først og fremst aksjeporteføljen til landets aller rikeste menn. Landets aller rikeste menn bruker ikke mer penger på lønn til folk flest bare fordi de må skatte mindre av aksjene sine. De har allerede mer penger enn de klarer å bruke, og alt går til privat sparing og formueakkumulering. Dernest, troen på at lavere skatt til de rikeste = økonomisk vekst er motbevist gang på gang på gang. Den finner ingen støtte i empirien. Null! Slutt å føle om skatt, Høyre, og forhold dere til fakta.

Det vi derimot vet har god effekt på tempoet i næringslivet, basert på forskning og erfaring, er at folk flest har penger på brukskontoen. Hvis Høyre absolutt skal dele ut skattelette, hvorfor ikke gjøre som oss i SV og fokusere på de gruppene som faktisk trenger det, og som faktisk kommer til å bruke pengene på en måte som skaper økonomisk aktivitet og etterspørsel etter de varene og tjenestene våre lokale bedrifter leverer? Da vil vi i SV også bruke skattepenger på andre tiltak som gjør at vanlige folk sitter igjen med mer penger på konto: billigere barnehage og SFO, gratis tannlege, billigere kollektivtransport, høyere fagforeningsfradrag. Vi vil bruke statlige muskler til å investere i fremtidens industri og bærekraftige arbeidsplasser. Dette utgjør en faktisk forskjell for vanlige folks kjøpekraft, og bidrar til økonomisk aktivitet og sysselsetting.

Det vi også vet er at lavere skatt til de rikeste fører til økte forskjeller. Økte forskjeller i et samfunn er farlig, fordi det bryter med den fellesskapsstradisjonen vi har, og bryter ned den grunnleggende tilliten vi deler. Økte forskjeller reduserer oppslutningen om demokratiet, om velferdsstaten og om tanken på Norge som et fellesskap som er til for folk flest.

Landet trenger overhode ikke en statsminister fra et parti som er mer opptatt av sparekontoen og aksjeporteføljen til landets rikeste menn, enn å bruke de økonomiske virkemidlene vi vet funker for folk flest. Landet trenger en ny regjering: En rødgrønn regjering som prioriterer fellesskapet, velferdsstaten og vår felles fremtid.