Naboene slår seg sammen

Frogn, Vestby og Ås har inngått et interkommunalt IKT-samarbeid, med Frogn som vertskommune. Geir Lesteberg (50) er ansatt som ny leder for dette spennende samarbeidsprosjektet.