I uendelig mange år har befolkningen i Follo (og Østfold) vært sinte og frustrerte over manglende kapasitet og regularitet på jernbanen. Ingen har vært så kalde som oss, eller så våte som oss. Eller så irriterte som oss når toget nok en gang ikke kom når det skulle. På jobben har vi kommet for sent til møter fordi toget var forsinket og vi måtte gå før møtet er slutt fordi vi ikke kunne stole på at toget var i rute. Sånn at vi rakk å hente barna i barnehagen eller på SFO…

Men de siste 20 årene har vi vært optimister. Stadig mer optimister. Follobanen ble først utredet, så besluttet, planlagt, og etter hvert bygget. Du verden som vi har gledet oss og forberedt oss til den dagen vi kan suse igjennom tunnelen og komme oss fra Oslo til Ski på bare 11 minutter.

I 20 år har kommunene, fylkene, næringslivet, idrettslagene og boligutbyggerne forberedt det som skulle skje 11. desember 2022. Den dagen Follobanen skulle åpne og togene skulle frakte oss i 250 km/t gjennom Norden lengste jernbanetunnel på hele 19,5 km.

At skuffelsen, sinnet, irritasjonen og frustrasjonen er enorm, når tunnelen var åpen i det som ble opplevd som et nano-sekund er ikke rart. Vi rakk akkurat å smake på karamellen før den igjen ble tatt fra oss og vi ble sittende med et tilbud som er dårligere enn noen gang. (Det hadde nesten vært bedre om hele åpningen ble utsatt, så hadde vi i det minste sluppet å vite hva vi går glipp av…).

Men. Og dette er viktig. Follobanen kommer. Fremtiden er lys. Tunnelen er ikke tettet igjen, den kan bare ikke brukes akkurat nå. Og det er vel ingen som på alvor tror at en investering på nesten 40 milliarder kroner ikke vil bli fullført så snart som det er mulig?

I 20 år har kommunene i sine planverk planlagt for næringsutvikling og boligbygging. Næringsarealer er klare til å ta imot nye bedrifter i Follo og store områder er avsatt til boligbygging. Allerede bygges det hundrevis av boliger. Boliger med den unike egenskapen at man kan spenne på seg skiene på trappen for mange mil i marka, samtidig som man bare har noen minutters reisetid til hovedstaden med alt det storbyen representerer.

I fremtiden vil det ta like lang tid fra Oslo S til Ski med tog som det tar med trikken til Bislet. Og det vil være raskere med toget fra Ås til Oslo enn med trikken fra Nordstrand.

Follo er allerede en region med unike kvaliteter. Gode byer og tettsteder, nye og eldre boområder tilpasset alle ønsker og behov. Godt utbygde tjenestetilbud, gode idrettsanlegg og et spennende næringsliv i vekst. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, har som ambisjon å bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag. Vi har også en variert og flott natur som omfatter både 100 kilometer kyst mot Oslofjorden, store skogs- og landbruksområder og utallige kilometer med stier og turveier. For å nevne noe.

Og snart har vi også Follobanen. Kanskje noen uker, kanskje noen måneder forsinket, men den kommer. Utvilsomt. Og vi kommer til å fortsette å være sinte på Bane NOR og alle andre som er skyld i at togene ikke går som de skal, helt til snoren igjen blir klippet.

Vi har god grunn til å være forbannet, men vi har enda større grunn til å glede oss til toget en gang går som det skal. Til et grønnere og mer bærekraftig samfunn der stadig flere familier og bedrifter får øynene opp for Folloregionen som bo- og arbeidsregion for fremtiden.