Forbereder seg på høstens boligmarked: – Får håpe det er nok boliger til alle

Etter en knallsommer går boligmarkedet inn i en hektisk periode: – Må si jeg er optimist med tanke på hvordan det kan utvikle seg videre.