Fortidsminneforeningen vil bevare Solhøy gamle skole!

Solhøy gamle skole er et tydelig landemerke på vei inn til Son sentrum

Solhøy gamle skole er et tydelig landemerke på vei inn til Son sentrum Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mandag 11. februar avgjøres skjebnen til Solhøy gamle skole i Son, da behandler kommunestyret reguleringsplanen for Solhøy omsorgsboliger. Vi i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus har lenge engasjert oss for å bevare skolen, og har varslet at vi kommer til å klage på vedtaket.

Da reguleringsplanen ble behandlet i Plan- og miljøutvalget 16.04.2018, foreslo rådmannen å sende både rivings- og bevaringsalternativet på høring. Dessverre vedtok utvalget å kun sende rivingsalternativet på høring. I saksframlegget til mandagens møte er det altså kun dette alternativet politikerne kan vedta. Blant Sons innbyggere er det stor motstand mot å rive skolen. Soon og omegns vel har protestert kraftig, og lokalt er det startet underskriftskampanje for å redde bygget.

Riving er dårlig begrunnet

Beslutningen om å rive er svært dårlig begrunnet. Et av hovedargumentene for å ikke bevare og rehabilitere skolen er at den er i dårlig stand. Dessverre har ikke kommunen underbygget dette på noe vis. I Multiconsults rapport av mars 2018, som kommunen selv har bestilt, står det at ingen synlige større skader er oppdaget. Vi har selv befart skolen utvendig, og kan ikke se noen synlige strukturelle problemer. Går man forbi, ser skolen sliten ut. Det betyr derimot ikke at den er i dårlig stand, det kan kun en tilstandsvurdering avdekke. Kommunen burde bestilt en bygningsteknisk undersøkelse av en fagperson med kompetanse på eldre bygg.

Kommunen argumenterer med at det er for mye usikkerhet knyttet til framtidig bruk og rehabilitering av den gamle skolen til at den kan innlemmes i prosjektet. Vi kan ikke se at kommunen har gjort noen forsøkt på å avklare eller redusere denne usikkerheten.

Hvorfor klager vi?

En klage medfører at kommunen må vurdere sitt eget vedtak. Dersom de da fortsatt ønsker å velge riving, må saken oversendes til Fylkesmannen. Det vil føre til at utbyggingen blir satt på vent.

Vi klager fordi det vil gi en farlig presedens om kommunen kan la egen eiendom forfalle, for så i neste omgang bruke dette som argument for riving uten å gjøre en grundig tilstandsvurdering. Spesielt en skole som kommunen selv har regulert til bevaring. Vi er bekymret for hva slags signal dette sender til private eiere av verneverdige bygninger i kommunen.

Vestby komme bør, som andre offentlige instanser, følge nasjonale mål om bevaring av kulturminner. I Stortingsmelding nr. 35 står det at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal minimeres. Vi ser ikke hvordan disse målene kan nås om kommunene ikke er forpliktet til å ivareta sine egne kulturminner.

Framtidig bruk

Bevaring av skolen kan fint kombineres med å bygge omsorgsboliger. Den gamle skolen kan brukes som aktivitetssenter/dagsenter, noe som vil bidra positivt til bomiljøet. Solhøy gamle skole er et landemerke, og det vil være positivt for beboerne at de kan kjenne seg igjen i de umiddelbare omgivelsene. Det er synd at kommunen ikke ser hvilke gode kvaliteter en rehabilitert skole vil tilføre prosjektet Solhøy omsorgsboliger og Son!

Linn Marie Krogsrud

Antikvarisk utvalg, Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus

Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken