Slik deler du abonnementet ditt med andre i husstanden!

Det er blitt mer og mer populært å gå pilegrimsleder både i Norge og i utlandet. Mest kjent her hjemme er nok strekningen fra Oslo til Trondheim. Vi har også en lokal pilegrimsled gjennom Follo, merket helt fra Moss til Oslo.

Forrige ØB-tur var delvis inne på denne leden, mellom Kambo og Søndre Brevik. Pilegrimsleden er stedvis merket felles med Kyststien mellom Moss og Son. Vi vil i de neste turartiklene invitere til å følge Pilegrimsleden til Oslo - og beskrive turen etappevis.

Dette er en «fra-til-tur», noe som betinger at man på en eller annen måte kommer seg mellom startstedet Moss og turmålet Son. Aktuelle transportmuligheter er Buss 540 Vestby stasjon - Son - Moss (redusert tilbud i helgene) eller toget mellom Sonsveien og Moss stasjoner, med buss mellom Son og Sonsveien stasjoner.

Moss - Kambo (6 km). Fra jernbanestasjonen i Moss er det 800 m opp til Moss kirke, der man møter skiltene for Pilegrimsleden nordover til Son (men også videre sørover) på stolpen med gateskiltene Dronningens gate og Storgata.

På motsatt gatehjørne på veggen ved Café Scala står infotavle «Moss Hotel» og navneskiltet «Pilegrimsleden Herberge» med Pilegrimsledsymbolet, som følger den 11 km lange turen helt opp til Son (1). Utenfor kirken er det infotavler, som bør studeres før man begynner å gå.

Pilgrimstur 1

Pilegrimstur 1

Moss - Kambo - Son

11 km. For det meste på gangveier og veier

Antatt gangtid: 4 timer

Startsted: Moss kirke

 

Første 2,5 km følger bygater i Moss og veinettet i bebyggelsen opp til Mosseskogen, der Kongeveien fører nordover mot Kambo. Følg sjarmerende Dronningsgate med barer og butikker til den ender og fortsett inn gaten på venstre side av steinmonumentet «Høyvekta».

Ved bygningen Fossen 20 møter den «Kyststien Moss-Son», som kommer oppover fra sjøen og fortsetter felles med denne en gangvei på skrå opp mot høyre. Fortsett over broa med fossen fra Vansjø, forbi den historiske Konventionsgaarden med infotavle (2).

Gå videre forbi det som nå heter Verket Moss, med mange gamle små, idylliske hus til rødmalte Moss Verk 8. Her skiller Kyststien og Pilegrimsleden lag i 800 m, men møtes i veikrysset Gamleveien / Falkeveien.

Kyststien følger Røysvegen til venstre, mens Pilegrimsleden er merket langs veien rett frem. Ta Gamlevegen til venstre og følg denne til den ender ved en bommet grusvei, ved en stor «Kyststi-infotavle», historien om Retterstedet (3) og en skiltet sidesti til Vardås, en kort avstikker med gravrøys og ellers et vakkert utsiktspunkt.

Følg grusvei i 500 m til infotavle «Kongevei gjennom Mosseskogen». Her fortsetter Kyststien til venstre ned forbi idylliske Molbekktjern - anbefales som en bare 300 m kort avstikker. Pilegrimsleden fortsetter her rett frem på Kongeveien, en nydelig gangvei gjennom skogen (4), til den etter snaue 2 km kommer ut til husene langs Kilsbakken, en sidevei til Oslovegen mellom Moss og Kambo.

Følg denne på gangvei til venstre i 500 m til krysset Kamboveien 1 / Oslovegen 241. Her svinger Pilegrimsleden til venstre inn på en gangvei langs en bekk, ut til Kambo Marina og Kambo Båthavn. Den går under to jernbanebroer ved Kambo stasjon, med også et gammelt brofundament ved bekken, et minne fra da jernbanetraseen fulgte sjøkanten til Moss. Akkurat her ved Kambo Marina møtes Pilegrimsleden og den merkede «Kyststien Østfold» - med sommeråpen kioskbutikk og servering 10-21 ved havneområdet til venstre (anbefales).

 

Kambo - Son (5 km). Turen fortsetter videre til høyre forbi den store P-plassen ved stasjonen, merket med Pilegrimsled- og Kyststi-symboler. I enden av plassen står en stor Kyststi-infotavle ved den lille bakken Kulpestien. Fortsett her en bred gangvei ned til sjøen forbi sundet innenfor Kulpeholmen, med utsikt over Oslofjorden og mot Jeløya. Den fører på en kort sti opp i boligfeltet Sjøhagen terrasse, med også her en stor infotavle. Følg Kyststi-merkingen via Dragkistelia over kommunegrensen mot Vestby og fylkesgrensen mot Akershus. På grensepunktet er det plassert en stor Pilegrimsled-infotavle.

Ta første vei ned til venstre og fortsett i første veidele til venstre, felles merket Pilegrimsled og Kyststien. Turen runder hus nr. 23, fortsetter over en gressplen via Søndre Brevik Havn og videre grusveien til venstre, med nydelige svaberg med utsikt utenfor eiendommen Solstua. Fortsett Strandengveien, med utsikt mot Jeløya og mange nydelige strandeiendommer. På toppen av bakken etter nr. 7 rundes et stort grått murhus på en vei til venstre, og i neste veikryss også til venstre og ned Arnesbakken, forbi en bukt med en liten strand.

Fortsett opp en gangvei og ved nr. 31 en grusvei ned mot sjøen, men før nederste hus på venstre side en 30 m lang sti på nedsiden av et gjerde til de store plenene ved OBOS-stranda, med infotavle. Gå 90 grader opp til Brevikveien, kryss denne og ta i første veidele Rugdeveien til venstre mellom bolighus. Veien passerer Brevikstubben og Ishusveien, med gul pil videre på et par stolper.

 

Avstikker Solåsen. Rett etter en sidevei skiltet Privat vei 131-143 på venstre side av bilveien, fører en gangvei opp til høyre, med gule piler på stolper fra motsatt retning. Gå opp denne til veien snart ender på en snuplass og fortsett her til høyre på en litt utydelig, men gulmerket sti opp gjennom skogen til Solåsen, til trapper opp på terrassen foran Herberget. Det er under 100 m sti før du står foran Herberge og kan nyte en fantastisk utsikt, med benker og rastebord. Ta samme vei ned.

Følg gangveien videre mot Son og ta inn Furustubben / Privat vei til venstre over strandområdet med infotavle. Fortsett inn på en kortere skogssti via grusbakken skiltet Tønnesveien 17-25. Ta i påfølgende veidele Skutebaugen 31-35 / 8-24 ned til venstre via veibom ned til sjøen ved Skutebaugen, og følg sti langs strandområdet til trebryggene med blant annet Son Spa Gjestebrygge.

 

Fortsett svabergene over Sonstranda opp på Brevikveien. Den endrer navn til Storgata, der nr. 33 er den gamle severdige butikken Hallanderiet, opprinnelig etablert i 1933. Gå på venstre side av Son Kro ned til bryggeområdet med Son Gjestehavn og Torget (med infotavle), og videre forbi restaurerte gamle bygninger, med diverse serveringstilbud, og Son Kystkultursenter. Pilegrimsleden videre nordover passerer P-plassen etter Kiwi-butikken og tar inn til høyre rett etter broa over Såna, med Son Marina på den motsatte siden.

Mølleråsen. Mølleråsen bør absolutt besøkes før turen avsluttes på grunn av utsikten. Rett bak Kiwi-butikken følges bilveien gjennom Son i snaue 100 m. Gå opp Labobakken i vel 50 m og følg stien «Mølleråsen friområde» opp mot toppen. Ta til venstre ved gresseng, ut på et åpent utsiktspunkt rett over mot Vardåsen (Sonsåsen) og utover i Oslofjorden. Man ser Bevøya like utenfor nordenden av Jeløya, og aner sundet før Dritartangen, det nordligste punktet på Jeløya. Man skimter også 138 m høye Bjørnåsen, bare 2 m lavere enn det høyeste på øya, Rambergåsen.

Neste tur: Pilegrimsleden fra Son til Vestby kirke.

Pilgrimstur 1

Pilegrimsleden Moss - Son starter i krysset mellom Kirkegata og Dronnings gate, rett ved kirken i Moss og er skiltet både nedover mot Son og videre sørover. På motsatt side av gaten står skiltet «Pilegrimsleden Herberge» på veggen til Moss Hotel. Her ble Moss Klub- og Balselskab stiftet i 1791.

Den ble Herbergegaard i 1808, men brant i 1858. Den ble gjenreist i 1892 som teatersal og Scala Kino fra 1907. Neste Herbergegård langs Pilegrimsleden er Solåsen rett sør for Son.

Konventionsgaarden er den gule bygningen på høyre hånd rett etter broa over fossen fra Vansjø ned mot sjøen. Den sto ferdig i 1778, som hovedbygning på Moss jernverk, fra 1748 eid av Anker-familien. Det var her Mossekonvensjonen ble undertegnet 14. august 1814 mellom Karl Johan og den norske regjeringen. Den bestemte at Christian Fredrik skulle frasi seg tronen, svenskeskongen anerkjenne Eidsvollsgrunnloven og at det skulle sammenkalles et overordentlig Storting.

Dramatikk i Mosseskogen. Det er en fredagsnatt i desember 1815. Postkjøreren er på vei fra Christiania til Fredrikstad med 3000 riksdaler i postsekken. Plutselig dukker en mørk skikkelse opp og slår postkjøreren sanseløs med et slag i hodet.

I oktober 1816 skjer et lignende ran. Den 32 år gamle Brede Nord arresteres og dømmes til døden for ranene. 28. august 1817 blir han henrettet på stedet, der det første rante skjedde. Infotavlen står på «Retterstedet», som turen passerer.

Kongeveien gjennom Mosseskjogen. I gamle dager gikk eller red man når man skulle ferdes til lands. Først omkring 1700 ble det mulig å kjøre med vogn gjennom Smaalenene, det senere Østfold. De første kjørbare veiene ble kalt Kongeveier.

Kongen hadde ansvaret for bygging og vedlikehold. Veien mellom Svinesund og Christiania ble kalt «Den Fredrikshaldske Kongevei». Infotavle står ved sørenden av en bevart del av Kongeveien gjennom Mosseskogen.

Pilegrimsleden gjennom Follo går gjennom et variert landskap med sjø og skog, langs elver og vann, gjennom frodig kulturlandskap og forbi vakre gårder. Fra Østfold grense passerer den Son og går gjennom skogen til Vestby kirke.

Den fortsetter på grusvei i åpent landskap med kornåkre til Ås kirke, går via Årungen opp på Kongeveien i Nordby og videre gjennom Nøstvetmarka til Greverud og Sofiemyr i Oppegård. Den følger deretter det gamle veifaret over Grønliåsen inn til Oslo.

Solåsen Pilegrimsgård ligger på åskammen Solåsen, cirka 2 km sør for Son, med en fantastisk utsikt. Stedet bør besøkes og består av fire laftede tømmerhus. Hovedhuset tilbyr rimelig overnatting, men er også velegnet som selskapslokale med plass til 50 personer.

Solåsen eies av Peterstiftelsen, en økumenisk stiftelse med motto: Enhet i Jesus. Enklere atkomst enn den beskrevne stien er å følge veien Brevikstubben til etter Solåsen Barnehage og på høyre side ta grusveien opp på toppen.