– Takket være Godset og de fantastiske menneskene som jobber der, er jeg på vei tilbake til et meningsfylt liv

FRYKTER NEDLEGGELSE: Leder for Vestby Frivilligsentral Berit Sandvig, ansatt ved Godset Heidi Gustavsson, bruker Helene Dannevig og ansatt Maria Hansen, er alle opptatt av at Godset er et verdifullt bidrag i Vestby-samfunnet og håper på forutsigbar økonomisk støtte, slik at driften kan videreføres.

FRYKTER NEDLEGGELSE: Leder for Vestby Frivilligsentral Berit Sandvig, ansatt ved Godset Heidi Gustavsson, bruker Helene Dannevig og ansatt Maria Hansen, er alle opptatt av at Godset er et verdifullt bidrag i Vestby-samfunnet og håper på forutsigbar økonomisk støtte, slik at driften kan videreføres. Foto:

Helene Dannevig frykter at arbeidstreningssenteret Godset skal forsvinne. – For meg er Godset ikke bare et arbeidstreningssenter, men også et terapisenter. Her kan du ta tilbake livet ditt, sier Helene Dannevig.

DEL

Helene Dannevig har diagnosen post traumatisk stresslidelse (PTSD) og hadde ikke vært i arbeid siden sommeren 2017, da hun for et halvt års tid siden ble henvist til Godset for å få arbeidstrening.

Et vendepunkt i livet

Dette ble et vendepunkt i livet hennes.

– Sosialt samvær var da en veldig stor utfordring for meg. Jeg var syk før jeg skulle dit, og jeg trodde aldri jeg skulle greie å utrette noe, ei heller omgås andre på en naturlig måte, forteller Dannevig.

Hun opplevde raskt at hun tok feil, og takker Godset for at hun nå føler at hun er på vei til å ta livet sitt tilbake.

– Takket være Godset og de fantastiske menneskene som jobber der, er jeg på vei tilbake til et meningsfylt liv. Godset er en åpen port til håp, mestringsfølelse, arbeidslyst og ikke minst livsglede, poengterer hun.

– Hver gang jeg ser Godset-bygningen blir jeg glad!

Frykter nedleggelse

Ordene varmer selvsagt godt for de to ansatte ved Godset, Maria Hansen og Heidi Augustson.

De poengterer at Godset er mye mer enn en bruktbutikk. De forklarer at butikken er resultatet av all jobben som deltakere, frivillige og ansatte har fått til sammen. Først og fremst skal dette være en trygg og oppbyggende arbeidsplass som på sikt kan bidra til å hjelpe folk tilbake i arbeid.

På tampen av fjoråret ble de svært skuffet, da kommunestyret vedtok et budsjett som ikke innebærer økt støtte til Vestby Frivilligsentral generelt eller Godset spesielt.

- Nå frykter vi at vi må legge ned driften, sier de to.

Ba om nesten en million ekstra

Leder for Vestby frivilligsentral, Berit Sandvig, ba før budsjettbehandlingen om 958.000 kroner i økt støtte fra Vestby kommune. Dette ville innebære et tilskudd for 2019 på 2,2 millioner kroner.

Rådmannen skrev i sin innstilling til kommunestyret at han «anerkjenner frivilligsentralens innsats, men ser at den også har tatt til seg oppgaver som den ikke lenger kan løse. Rådmannen ser ikke at det er kommunens oppgave å overføre tilskudd til frivilligsentralen for drift av Godset brukthandel».

Rådmannen anbefalte at tilskuddet til frivilligsentralen for 2019 bør være det samme som i 2018. Det vil si 1,242 millioner kroner.

I kommunestyremøtet 10. desember ble rådmannens forslag vedtatt - mot stemmene til representantene fra Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Disse ville alle øke tilskuddet til frivilligsentralen med 500.000 kroner.

Quiz til inntekt for Godset

Ifølge Berit Sandvig er det en reell fare for at den usikre økonomiske situasjonen vil føre til at Godset må legges ned.

– Det er meningen at vi skal finne inntekter på annen måte, men jeg kan ikke se helt hvordan dette skal gjøres, sier Sandvig, som mest av alt ønsker at kommunen skal øke overføringene.

– Dette vil gi både brukerne og de som jobber her en forutsigbar fremtid, poengterer hun.

Dernest er håpet at lokalt næringsliv kan trå til med bidrag. Dette ønsket har driverne av The Coffee Shop tatt på alvor. Fredag 1. februar arrangerer de en veldedighetsquiz til inntekt for Godset, der alle «inngangspengene» og også deler av inntektene fra salg av mat og drikke går til Godset.

– Makan til positivitet, de bare hiver seg rundt og får ting til å skje - i denne saken som i alt annet de gjør. Jeg er rørt og takknemlig over initiativet deres, som viser at de bryr seg om lokalsamfunnet vårt, sier Berit Sandvig.

Fikk tilbake selvtilliten

Helene Dannevig og de andre deltakerne har et sterkt håp om at Godset får en forutsigbar fremtid.

– For oss som har falt utenfor arbeidslivet vil NAVs tilbud om arbeidstrening ofte være for krevende. Her på Godset går ting i et rolig tempo. Her har jeg kunnet bidra og glede meg til å gå på jobb. Dette skaper mestringsfølelse, noe som er svært viktig, forklarer Dannevig.

VIKTIG MØTESTE: – Godset er en åpen port til håp, mestringsfølelse, arbeidslyst og ikke minst livsglede, sier Helene Dannevig. Her sammen med Berit Sandvig, MAria Hansen og Heidi Gustavsson.

VIKTIG MØTESTE: – Godset er en åpen port til håp, mestringsfølelse, arbeidslyst og ikke minst livsglede, sier Helene Dannevig. Her sammen med Berit Sandvig, MAria Hansen og Heidi Gustavsson. Foto:

En annen bruker, Inger Lise, skriver i et støttebrev som Vestby Avis har fått sitere fra:

«Gjennom frivilligsentralen og i praksis i sygruppe og på Godset brukthandel fikk jeg gradvis tilbake selvtilliten og fant ut hva jeg hadde lyst til å gjøre videre. Nå har jeg jobbet på sykehjemmet i over et år og skal ta en utdannelse i økologisk jordbruk. Pusterommet, støtten og godheten jeg opplevde hos de supre damene ved frivilligsentralen var veldig viktig for meg da jeg kom til Vestby med historien min. Jeg er evig takknemlig!».

– Frivilligsentralen og Godset er viktig ikke bare for deltakerne og de ansatte, men også for de frivillige. Frivillig arbeid gjør livet meningsfullt for mange. For eksempel er det mange tidligere deltakere som nå jobber som frivillige her, sier Berit Sandvig og poengterer:

– Samfunnsøkonomisk er vårt arbeid lønnsomt. Vi bidrar til bedre psykisk helse i befolkningen og vi får folk ut i aktivitet.

Det er lege Christian Ulsten Sælen enig i. Sammen med de andre legene og sekretærene ved Saglia legesenter har han skrevet et støtteskriv for VestbyFrivilligsentral. Sælen skriver blant annet:

«Jeg har mange pasienter som ukentlig snakker positivt om frivilligsentralens arbeid. Et tilbud som for mange bedrer livskvaliteten og knytter bånd i sosiale nettverk her i kommunen. Vestby Frivilligsentral er veldig god medisin for våre pasienter. Jeg og resten av legene ved Saglia Legesenter ønsker med dette skriv å støtte arbeidet de gjør».

Artikkeltags