Fylkesmannen vil splitte nybygg i to

Byggesøknader avgjøres av kommunen, men spesialkompetanse innen kulturminnevern må innhentes fra fylkesmannen. Nå anbefaler de at et planlagt nybygg i Hølen deles i to.