(Nettavisen): 47 kommuner på dette kartet finnes ennå ikke. Noen av de nye enhetene har navn du vil kjenne igjen, mens andre har fått nye navn som Fjord, Orkland, Stad, Midt-Telemark, Indre Østfold og Heim. Fra 1. januar 2020 er de nye kommunene operative. Da settes den siste runden med kommunesammenslåinger ut i livet. Norge går fra 422 til 356 kommuner.

Se det nye kommunekartet og hvilke kommuner som skal slås sammen her.

At de nye, sammenslåtte kommunene ennå ikke finnes, forhindrer ikke at det er til disse kommunene det skal velges folkevalgte ved lokalvalget 9. september i år.

Ordfører i kommune som forsvinner

– Det tror jeg skal gå helt fint. Jeg har ikke fått en eneste negativ telefon på det. Det viktige nå er åpenhet og informasjon om prosessen videre, sier en av de berørte, Hobøl-ordfører Olav Breivik, til Nettavisen – tre måneder før valget.

Hans kommune opphører å eksistere ved nyttår. Da slår lille Hobøl – med snaut 6000 innbyggere – seg sammen med Askim, Eidsberg, Spydeberg og Trøgstad. Den nye kommunen skal innbyggertall på 45.000.

Ved høstens valg skal velgerne i de fem kommunene avgjøre hvem som skal sitte i kommunestyret i det som blir hetende Indre Østfold kommune.

Legger ned rådhuset

Olav Breivik er bonde, næringslivsleder, styregrossist og Høyre-mann og har vært ordfører i Hobøl siden 2015-valget. Han står øverst på Høyres liste på valglista i den fortsatt ikke-eksisterende Indre Østfold kommune og har altså et håp om å fortsette som ordfører etter valget. Kommunens rådhus på Elvestad skal legges ned fra nyttår. Breivik har selv vært med på det vedtaket. Rådhuset i Indre Østfold kommune skal ligge i Askim.

Hobøl-ordføreren innrømmer at innbyggerne fra nyttår kan oppleve at avstanden til kommunale saksbehandlere og folkevalgte blir større, men mener fordelene vil veie opp for ulempene:

– Kommunene møter andre krav i dag. Det stilles strengere krav til kompetanse og rettssikkerhet. Vi får bedre muligheter til å møte disse kravene og bedre muligheter til å lage bedre tjenester. Kan vi spare 200 millioner kroner på mer effektiv drift av kommunale tjenester, kan vi bruke halvparten til å betale ned gjeld og halvparten til å forbedre tjenestetilbudet. Det er for eksempel utrolig mye penger å spare inn på bedre samordning av pleie- og omsorgstjenester, sier Breivik, som har vært en pådriver for statlig finansiering av eldreomsorgen i Hobøl kommune, en modell han vil ta med til den nye storkommunen.

Fakta om nye kommuner og 2019-valget

  • Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september velges representanter til kommunestyret og fylkestinget som trer i kraft noen måneder etter valget. Flere steder er det nye enheter.
  • Norge har 422 kommuner fra 1. januar 2018, men 356 kommuner fra 1. januar 2020. Fra samme tid vil det være 11 fylker inkludert Oslo.
  • Valglistene i din kommune finner du på nettstedet valg.no.
  • Stemmerett ved valg i Norge har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har i tillegg nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) dersom de ble registrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i landet sammenhengende de siste tre årene før valgdagen.