Her er hele skolen samlet til adventlunsj

Samtlige elever og ansatte ved Garder skole var fredag samlet til adventlunsj i regi av Garder Sanitetsforening. Likevel var det kun ti personer rundt bordet, og halvparten av dem representerte arrangøren.