PÅ TUR: Liv Wollebæk Fiveland og Jens Wollebæk er søskenbarn med røtter nettopp i dette området.
Monika S. Risnes

I denne skogen var det en gang et samfunn: – Det var hardt arbeid å være husmann i Garder

Da husmannen Christian Grytdalen døde i februar 1882, ble han hentet med slede og fraktet på den kuperte veien gjennom skogen til Garder kirke.
Publisert