Endelig kommer det et forslag om at kommunen skal legge til rette for sommerjobb for unge. Det er vi i MDG glade for!

Markedet for sommer- og deltidsjobber for unge er knalltøft. Mange opplever at det er vanskelig å få en fot innenfor, særlig hvis familien «ikke kjenner noen som kjenner noen» - og har et nettverk i det lokale arbeidsmarkedet.

Det å legge til rette for at unge får prøvd seg i jobb og kan bygge en CV er viktig. Alt for mange står for lenge uten egen inntekt og arbeidserfaring. Mestring på andre arenaer enn skolen, positiv voksenkontakt og nettverk forebygger og reduserer ungt utenforskap.

Vestby MDG har løftet behovet for jobb til unge flere ganger. Så langt har ikke flertallet i kommunestyret vært villig til å handle.

1. mars kommer forslaget til behandling i kommunestyret. Saken er grundig utredet og kommunen har søkt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om midler. Forslaget omfatter både sommerjobber i kommunen, og hos private. Vi i MDG tok opp denne saken allerede for et år siden, og da vi foreslo arbeidstrening for unge før jul ble vi nedstemt.

Nå bør flertallet av de folkevalgte kjenne sin besøkelsestid!

Sommeren 2021 er det på tide å gi utsatte unge en sjanse. Vi oppfordrer derfor kommunestyret til å si JA til Sommerjobb for ungdom.