Julen er barnas høytid. Det er forventninger og spenning knyttet til julefeiringen, og barn gleder seg lang tid i forveien. For mange barn er julen årets desiderte høydepunkt. Da fortjener de også at vi voksne setter deres behov først. Noe av det aller viktigste for barn er trygghet og stabilitet, og ikke minst det å få være sammen med tilstedeværende voksne.

For noen barn blir de voksnes alkoholbruk ekstra tydelig i desember. Det er bred støtte i befolkningen om å være varsom med alkohol når barn er til stede. Tall fra Helsedirektoratet viser at opptil 90.000 barn rundt om i landet lever med foreldre som drikker for mye alkohol i julen. Det antas også at mange flere barn har foreldre med et risikabelt forbruk. I Norge er ferie og høytider ofte forbundet med alkohol, og i desember dobles omsetningen på Vinmonopolet. For mange barn og unge betyr det at julens fred og ro byttes ut med utrygghet.

IOGT gjennomførte en opinionsundersøkelse i 2017 hvor det viste seg at hele 6 av 10 mener det drikkes for mye alkohol i julen, spesielt når en er sammen med barn. Så hvorfor gir ikke dette seg utslag i mindre innkjøp forut for disse feriedagene?

Vi tror de fleste har fått med seg at alkoholbruk blant annet medfører økt kreftfare i indre organer og svekkelse av immunforsvaret for å nevne litt av det som går på personlig helse. Ikke minst i disse virustider bør dette være noe å tenke på for noen og enhver. Til tross for dette, viser det seg imidlertid at koronapandemien har ført til at flere har drukket hjemme i hverdagen og rundt barn i denne perioden. Vi er bekymret for at mange har flyttet grenser, og at aksepten for drikking i samvær med barn har økt.

Det må bli mye mer naturlig å ta rusfrie valg, spesielt når en er sammen med barn. Vi gjør mange ting for å beskytte barna våre, som å skjerme dem fra voldelige filmer eller sjekke at bilbeltet er festet. Men barn er også utrygge når de opplever at voksne endrer oppførsel, og det uten at de selv kan forlate «festen». Det er vanskelig å vurdere sitt eget beruselsesnivå, og barn merker raskt når stemningen endres. Mange barn vil også sitte og grue seg til de voksne begynner å drikke, for det er slik det pleier å være hjemme hos dem i julen. For å gi flere barn en jul de forbinder med trygge voksne, må det normaliseres at julefeiringen ikke skal inneholde alkohol.

Vi i IOGT, Juvente og Juba står bak kampanjen Hvit Jul, hvor vi oppfordrer voksne til å avstå fra bruk av alkohol når de er sammen med barn i julen. Derfor oppfordrer vi deg til å gå inn på www.hvitjul.no og skrive under på at du ikke skal drikke alkohol i nærvær av barn i år. Hver gang noen velger å ikke drikke når de er sammen med barn, bidrar de til å endre oppfatningen om at alkohol må være med for å feire en høytid. Det vil da også bli lettere for andre å ta valget om alkoholfrie feiringer i tiden som kommer, noe som også vil gjelde dine barn, når de en gang selv blir foreldre.

Derfor håper vi at nettopp du er med på å gi flere barn en trygg og hvit julefeiring.

IOGT i Norge er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber med ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak. IOGT Norge jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.