God interesse for næringsbygg på Verpet

Bygget som tidligere huset Caspersen Foto har de seinere årene fungert som kontor, møbellager og showroom. Nå skal eiendommen selges.