I forbindelse med valget kommer det frem flere saker med gamle og nye synder både nasjonalt og lokalt. Fra et medlem i Plan- og miljøutvalget, kom det nylig frem at medlemmene ble informert med feilaktig informasjon, som igjen ble årsaken til et enstemmig avslag i en fradelingssak i Vestby kommune. Samme feilaktige informasjon ble bekreftet av ordføreren i et intervju med Vestby Avis.

Hvorledes kan saksbehandlingen ha foregått ?

Saken omfatter en søknad om fradeling av en boligtomt på 2 mål fra en boligtomt på totalt 9,2 mål. Søknaden ble utarbeidet av leverandøren av HC-boligen, på vegne av en handicapet person som ønsket å bygge en HC-bolig på ett plan, på Kjenn i Vestby kommune.

Under klagebehandling i Plan- og miljøutvalget ble medlemmene informert om at tiltakshaver skulle bygge 5-6 boliger. Dermed ble det et enstemmig avslag. Jeg har sett søknaden og er kjent med at det i søknaden er angitt en bolig. En slik saksbehandling er ikke befolkningen i Vestby kommune tjent med.

Den feilaktige saksbehandlingen er klaget inn til Kontrollutvalget i Vestby kommune.

Det er klagerens ønske at Kontrollutvalgets konklusjon, kan føre til at andre i vår kommune ikke opplever feilaktig saksbehandling.

Man kan nesten mistenke at utvalgsmedlemmene bare hører på muntlig informasjon og at de ikke har lest dokumentene i saken.