Har gått sammen om å starte gründerbedrift

Fire jenter fra Vestby videregående skole har tatt første skritt som gründere. Enda de kun er inne i sitt andre år på skolen.