Hvorfor stiller jeg og flere innbyggere dette spørsmålet?

I mange år nå har jeg sett en trend i byggesaker at det er gitt dispensasjoner fra byggeforskrifter og reguleringsplaner. På meg virker det som om det ikke er mange byggesaker det ikke er gitt dispensasjoner fra gjeldende byggeforskrifter og reguleringsbestemmelser i Vestby kommune.

I mange av disse byggesakene er det flere ganger sendt inn klager og bemerkninger fra naboer uten at administrasjonen har tatt disse til følge. Administrasjonen i Vestby kommune har også i mange av disse byggesakene gitt dispensasjoner til å starte bygging før sakene er ferdigbehandlet i plan- og miljøutvalget. Og det er da jeg undrer hva grunnene er til det ?

Har ikke utbyggere og administrasjonen i Vestby kommune tid til å vente til sakene er ferdigbehandlet?

Og hva skjer for eksempel om tomta allerede er sprengt ut og grunnmuren står ferdig før sakene og naboklagene er behandlet ferdig?

Jeg trodde at kommunen gjennom sine byggeforskrifter og reguleringsbestemmelser skulle ta vare på sine innbyggere. Hvem politiker tør å stoppe prosjekter hvor tomta allerede er sprengt ut og alle grunnarbeider er ferdige – og utbygger truer med rettssak?

Nå er det ny byggesak i Strandveien 83 i Hvitsten som skal behandles. Dette er den såkalte Telenor-tomta. Her skal det settes opp 10 eneboliger pluss fire utleieenheter. Det er søkt om fire dispensasjoner fra reguleringsbestemmelser og byggeforskrifter. Flere naboer har klaget, men tillatelse for iverksetting av byggearbeider er allerede gitt, og alle grunnarbeider er stort sett ferdig. Saken skal opp i Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune den 16. august, men hvem tør gå i mot administrasjonen i denne saken?

I Strandveien 83 som i mange andre prosjekter i Hvitsten, får vi etter min mening en fortetning av hus som ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene i bevaringsområdet Hvitsten.

Hadde disse enhetene blitt bygget i henhold til reguleringsbestemmelser og byggeforskrifter, tror jeg neppe det ville vært plass til 10 boliger på denne eiendommen.

Spørsmålet er om vi innbyggerne er tjent med en kommuneadministrasjon som gir byggedispensasjoner og som sier ja til å iverksette bygging før prosjektene er ferdig behandlet?

En annen sak er at parkeringen for disse 10 boligene med sine fire utleieenheter. Regner vi to biler per familie kan det bli 28 biler, pluss eventuelle besøk. Etter det jeg kan se, er det ikke satt av parkeringsplass nok til dette i prosjektet. Hvor skal da folk parkere? Hva har administrasjonen i kommunen tenkt å gjøre for å løse denne utfordringen?

Jeg synes det er på høy tid at våre valgte politikere tar grep og ber administrasjonen om å slutte å gi dispensasjoner før sakene er ferdigbehandlet i kommunen.