Har tjent fett på tørste nordmenn i koronatiden

Vintørsten i koronatiden ga klingende mynt i kassa for en landets rikeste.