Havna i Son oppgraderes for 1,5 millioner – dette er nytt

Det foregår utbedringer i Son havn. Havnesjef Roger Finstad forteller at de ruster opp for 1,5 millioner kroner.