Hektisk aktivitet hos Baku i Mølleveien

Hos Baku dagligvare er nytt takutstikk på vei opp. Og butikken holder åpent under hele byggeperioden.