Bruker 25 millioner på nytt krisesenter-tilbud for menn i Follo

Krise- og incestsenteret i Follo skal bygge et nytt 500 kvadratmeter stort bygg tett innpå der dagens krise- og incestsenter ligger. Nybygget skal være forbeholdt menn. Prislapp: 25 millioner kroner.