Gå til sidens hovedinnhold

Her kommer Vestby-politikerne til å bomme stygt

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev skrevet av Hans Olav Nyborg, fotograf fra Vestby.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når Vestby kommune stenger sentrumsbroen, og leder all trafikk fra Vestby ut på Osloveien, kommer også køene til å bli et faktum.

Ifølge flere lokalpolitikere i Vestby er det gjort beregninger om at det vil bli lite kø i forbindelse med stengingen av sentrumsbroen. Men her kommer politikerne og kommunen å bomme stygt.

Årsaken er at de beregninger som er utført har tatt høyde for personbiltrafikken, og ikke langtransporten fra Asko og andre næringsdrivende selskap på Deli. Allerede i dag køer det seg fort på Osloveien når ekstra lange vogntog må stanse opp foran rundkjøringen, og bruker tid på å komme seg i gang igjen og over.

Dette er et klassisk tilfelle av at de som står for utregninger mener det ikke er noe problem, men så er virkeligheten en annen. Tungtransporten fra Deli er stor på morgenen og ettermiddagen, når alle skal til og fra jobb og skole. Det skal lite til før det i dag blir godt med kø fra både Pepperstad-siden og fra Osloveien.

Med de kommende utbyggingene av åtte etasjers blokker på Sole, og en lang rekke andre boligprosjekter som vil medføre en stor økning i biltrafikken, da kommer trafikkproblemene til å melde seg på i tur og orden for Vestby når broen er stengt.

Kommunen har ikke beregnet rett i antall biler som det følger med hver nye blokk på Sole. Å ta utgangspunkt i hver en parkeringsplass som blir bygget, er noe annet enn virkeligheten med besøkende, to biler i samme familie og alt annet av drosjer, hjemmehjelp, minibusser, posten, lastebiler og andre nyttekjøretøy som hver dag trafikkerer området.

Det hjelper lite at dagens politikere og ordfører i spissen velger å satse på at det går seg til, og litt kø må en regne med. Ser en rundt på Romerike og i Follo der det andre steder er gjort tilsvarende ved å stenge innfartsveier til sentrum, er køene som oppstår det som irriterer folk flest.

Det å si at folk heller bør satse på kollektiv er vel og bra, men virkeligheten er en annen i forbindelse med utbyggingene som gjøres i Vestby. For hver blokk og boligutbygging som åpnes, øker andelen av biler som skal gjennom sentrum på samme tid.

Spørsmålet er om ikke rundkjøringen Osloveien og Kirkeveien bør bygges om med egne avkjøringsfelt for hver retning og plass til to biler i bredden før rundkjøringen. En rundkjøring ved krysset Osloveien og Garderveien er nå utsatt, men må på plass før sentrumsbroen stenges.

Kommentarer til denne saken