Har du time hos et av kontorene i Vestbytorgets andre etasje, og er avhengig av heis, bes du om å utsette timen din til august.

– Hele heisen skal skiftes ut fordi den ikke lenger tilfredsstiller alle kravene som heismyndighetene stiller. Den kunne sikkert gått litt lenger ved å bytte ut noen deler, men til slutt så må man bare bytte alt likevel, sier gårdeier Even Sørbye.

Den gamle heisen var fra 1987, like gammel som selve bygget. Den nye heisen skal etter planen være på plass i slutten av juli. Frem til da må de som skal opp i andre etasje belage seg på å bruke trappene. Slik har det har vært siden midten av juni.

Barnevogner og ustø bein

I Vestbytorgets andre etasje ligger det blant annet et legesenter og tre tannlegekontor. På Vestbytorget legesenter har de møtt på noen vanskeligheter i perioden de så langt har vært uten heis.

– De som kommer med barnevogn har jo fort problemer med trappen, forteller legesekretær Randi Risnes.

– Og så er det en del eldre som er ustø til beins som ikke har fått det med seg. Det ligger informasjon både på hjemmesidene og på Facebook, men det er ikke alle som er på nett, forklarer Kariann Venaas, medisinsk sekretær.

Sekretærene forteller at de også har vært i kontakt med en del av de som vil være berørt, men at de ikke har oversikt over alle.

– Vi har forsøkt å tipse de vi vet det gjelder, men vi har hatt noen utfordringer. Det er fint hvis folk som trenger hjelp sier fra til oss, så skal vi selvfølgelig være behjelpelige. Vi kan også komme hjem til folk hvis det er nødvendig, sier de.


Legetime i banken

Det finnes også noen alternative løsninger for de som er pasienter og ikke kan bruke trapp.

– Legekontoret har gitt beskjed til ambulansesentralen om at de ikke kan ta imot folk som ikke kan bevege seg. Legene har også mulighet til å få låne et rom i banken til konsultasjoner dersom det trengs, men det har foreløpig ikke vært nødvendig, forklarer gårdeier Even Sørbye.

– Folk vil ha sin egen tannlege

Tannlegekontorene har færre muligheter til å behandle pasienter utenfor sine vanlige lokaler enn legene.

– Den ene av de tre tannlegene er en reguleringstannlege og de har ingen pasienter som trenger hjelp med trappene. De andre to har av og til det. Det er mest dem det dreier seg om, for det er ikke like lett for dem å sende folk andre steder. Folk vil gjerne ha sin egen tannlege, sier Sørbye.

Skulle det oppstå et akutt behov der pasienter må opp i lokalenes andre etasje vil de likevel finne en løsning.

– Vi kan hjelpe til å bære i enkelte tilfeller. Vi har gjort det et par ganger allerede, sier Sørbye.

Her kan du lese mer om en som holder til i Vestbytorgets kjeller: