Her skal området gjerdes inn for beitende sauer

Kujordet i Vestby sentrum skal nå bli beiteområde for gammelnorsk spælsau.