Hjemmesommeren sørget for salgsrekord

Ut av det blå ramlet bestillingene inn. Det uten at eierne hadde gjort noe for å bidra til det.