Imponert over elevenes miljøengasjement

Rektor ved Hølen skole mener elever kan lære om demokrati og ytringsfrihet gjennom demonstrasjoner, men at elever bør unngå skulking.