Velforeningen vil stoppe disse veiplanene ved skole

Hølen skole har en vei tvers over skolegården som går til en naboeiendom. Nå ønsker kommunen å flytte denne veien, men får lite støtte fra Hølen og Såner vel.