Håper dette brevet stopper IKEAs byggeplaner

Her på Delijordet vil IKEA bygge sitt varehus.

Her på Delijordet vil IKEA bygge sitt varehus.

Artikkelen er over 4 år gammel

Politiske partier gir ikke opp kampen om Delijordet.

DEL

Det er Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet i Vestby som har formidlet et brev til IKEAs konsernsjef Peter Agnefjäll i Nederland (se hele brevet lenger ned til høyre, red. anm). IKEA planlegger å bygge et varehus på Delijordet i Vestby i løpet av et par år, men får protester fra landbrukslag, bondelag og en del politiske partier til etableringen.

–  Til tross for kort frist og påsken imellom IKEAs detaljreguleringsplan for nytt varehus i Vestby ble lagt frem og informasjonsmøtet i Vestby kommune 8. april, har Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet blitt enige om å sende brev til Peter Agnefjäll i Nederland som IKEAs øverste sjef, forteller MDG-leder Bente Bakke og Senterparti-leder Inger Randem til Vestby Avis og konkluderer med hvorfor de har gjort det.

–  Vi mener jordflytteprosjektet ikke innebærer at løftene om minst like høy kornproduksjon kan holdes. Med Norges knappe matjordressurser, særlig arealer som er egnet for dyrking av korn, er det uforsvarlig å bygge på et slikt areal for å etablere et varehus. Dette stemmer heller ikke overens med IKEAs markedsføring av sin bærekraftstrategi og programmet «People & Planet Positive».

Håper IKEA stopper prosjektet

De to politiske partiene er skuffet over at rapporten fra Bioforsk sier at det bør gå greit å flytte matjorden fra Delijordet til et annet sted i Vestby.

–  Vi mener det vil gi meget uheldige signaler om Vestby-politikerne vil tillate at det bygges et varehus på Delijordet i Vestby. Store landbruksarealer er under press i hele Oslo- og Akershus-regionen med den fortettingen det legges opp til. Ikke minst i Ås, er det grunn til å ringe med alarmklokkene. Derfor er det meget merkelig at Bioforsk i Ås, med sine stolte tradisjoner i arbeidet med jordvern, nå hevder at det vil gå greit å flytte matjorden, bare det opparbeides et dobbelt så stort område. At dette vil bli uegnet for dyrking av matkorn, kan det ikke være tvil om. Kornet trenger et jordlag på mellom 1,2 og 1,4 meter i følge tidligere opplysninger fra Bioforsk, hevder Bakke og Randem.

Nå har de valgt å gå et steg lenger –  med brevet de sender til IKEA i Nederland.

–  Derfor håper vi at IKEAs internasjonale ledelse vil gripe inn og stoppe dette prosjektet, som kan etableres på et område som ikke berører dyrket mark. Det er lettere å flytte et varehus, som ikke er bygget, enn å flytte god kornjord, som har ligget der i mer enn tusen år. Hvis IKEA får viljen sin, kan det skape presedens for å bygge ned matjord for alle slags «nyttige» formål, påpeker Bakke og Randem.

IKEA gir garanti

Kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen i IKEA svarte denne uken på kritikken fra Vestby Landbrukslag. Thommesen er klar på at IKEAs løfte fortsatt gjelder.

–For noen uker siden mottok IKEA rapporten fra Bioforsk som viser om matproduksjonen kan opprettholdes dersom vi etablerer oss på Delijordet. Rapporten er omfattende og vi må gå grundig igjennom innholdet og rapportens konklusjoner før vi går videre. Det vi vet per nå gjennom Bioforsk sin hovedkonklusjon, er at det er teknisk og praktisk mulig å gjennomføre en jordflytting, skriver han i et leserbrev.

Thommesen bekrefter at IKEA lovnad om opprettsholdelse av matproduksjon fortsatt gjelder hvis man skal etablere seg på Delijordet.

– Øyvind Kjølberg i Vestby Landbrukslag har torsdag 26. mars et innlegg der han spør om IKEA står ved sin garanti om at vi skal opprettholde matproduksjonen dersom vi bygger varehus på Delijordet. Svaret er ja: dette er en forutsetning for å bygge et IKEA-varehus i Vestby, påpeker Thommesen.

En IKEA-etablering på Delijordet kan eventuelt stå klar i tidsrommet 2017/2018.

Artikkeltags