- Bilvei gjennom skolegården er uholdbart

Hølen og Såner Vel er bekymret for at Vestby kommune ønsker å flytte en vei slik at den deler uteområdene til Hølen skole i to. Nå får velforeningen støtte fra MDG.